Opening nieuwe schooljaar

F a n t a s t i s c h - trots om samen het schooljaar te openen met alle leerlingen van het Kindcentrum Bekkerveld!