Dit is Tarcisius

Op basisschool Tarcisius willen we dat een kind zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd voelt. In onze veilige omgeving kunnen de leerlingen en alle andere betrokkenen samenwerken. Immers, alle kinderen leren van, door en met elkaar.

We begeleiden kinderen op zo’n manier dat zij het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. We leggen een basis van kennis en sociale vaardigheden, die kinderen leert om zich vrij en zelfstandig door de samenleving te bewegen.

Als team werken we ook aan onze eigen ontwikkeling op allerlei gebieden. We verliezen nieuwe onderwijskundige technieken niet uit het oog en we blijven bezig met ontwikkelingen op maatschappelijk en technisch gebied.
 

Onze belangrijkste kernwaarden zijn:
 

Samen  Kinderen leren door, van en met elkaar. Wij vinden dat de leerkracht in het leer- en ontwikkelingsproces, naast  het leiding geven, ook een begeleidende rol heeft.
Zo krijgt het kind de mogelijkheid om samen met de leerkracht en de anderen kinderen in de klas te werken aan de doelen die passen bij het kind.   
 
Verantwoordelijkheid   Wij geven kinderen eigenaarschap en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
 
Creatief Ons onderwijs in de expressievakken en ons cultuuraanbod zorgt voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen.
Het biedt ze de mogelijkheid om hun emoties en mening te uiten en helpt bij het ontdekken van persoonlijke voorkeuren en talenten.
 
Positieve bekrachtiging Wij willen, dat een kind zich veilig en gewaardeerd voelt.  Dit doen we door het nastreven van de afspraken van SWPBS.
Bij SWPBS staat het positief bekrachtigen van goed gedrag en het geven van positieve feedback centraal.
 

Wilt u meer weten over onze visie, hoe wij ons onderwijs organiseren en wat u van ons als school mag verwachten? In de schoolgids leest u hier alles over terug.

Bekijk onze Schoolgids 2023-2024