Het schoolbestuur INNOVO

Verbinden
Vertrouwen
Vakmanschap


INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. 

Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Karel van Rosmalen, (interim) voorzitter en mw. Nicole van Wolven, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan het Bekkerveld 30 in Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. 


Postadres       
Postbus 2602,                            
6401 DC Heerlen                                                              
045-5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl

Bezoekadres
Bekkerveld 30
6417 CM Heerlen