SWBPS/ Rots&Water

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)


Sinds 2015 werken wij op onze school met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Concreet houdt dit in: 'goed gedrag kun je leren'!
Het doel van SWPBS is doelmatig en consequent gedrag te belonen (tokens sparen) waardoor ongewenst gedrag van leerlingen afneemt. Wij werken al een aantal jaren samen met de kinderen, leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en ouders aan veiligheid en respect.

We besteden elk jaar aandacht aan verschillende onderdelen:
  • Goed gedrag op de gang
  • Goed gedrag op het toilet
  • Goed gedrag op het werkplein
  • Goed gedrag op de speelplaats
De kinderen houden bewuster rekening met elkaar waardoor lessen niet meer verstoord worden door bijvoorbeeld groepen die naar buiten of naar de gymzaal gaan. We houden meer effectieve lestijd over omdat de kinderen sneller en rustiger naar binnen komen.

Met positief gedrag kunnen kinderen tokens sparen voor verschillende beloningen zoals een pyjamadag, een spel kiezen tijdens de gymles of een film- of spellenmiddag.

Rots & Water

Binnnen SWPBS zoeken wij als school de verbinding met Rots & Water
Het Rots & Water is een weerbaarheidstraining die samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden die ook binnen school wide positive behavior support nadrukkelijk aan bod komen.


Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water!

De Rots & Water trainingen worden structureel gegeven in de groepen om de kinderen bewuster hun eigen weerbaarheid en positieve sociale vaardigheden te laten ervaren en oefenen. De groepen 2 krijgen een introductietraining, waarbij in spelvorm diverse onderdelen van de rots & Water training aangboden worden. 
Op dit moment hebben wij 6 gecertificeerde Rots & Water trainers binnen ons team.