MR

 

De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel.
Onze MR bestaat uit 8 personen, 4 ouders en 4 leerkrachten, die elk vanuit hun eigen invalshoek zorg dragen voor alle zaken, die de school aangaan.

De MR heeft als enig orgaan het recht om met het schoolbestuur over onderwijszaken te overleggen. Bovendien kan de MR instemmen met, dan wel adviseren over een voorstel van het bestuur.

Lees meer informatie in de MR Folder.

Delen: