Basisschool Tarcisius

Basisschool Tarcisius

Van harte welkom op de website van basisschool Tarcisius

Op basisschool Tarcisius streven wij ernaar dat een kind zich veilig en gewaardeerd voelt, dat het gerespecteerd en geaccepteerd wordt. Daarom proberen wij een klimaat te scheppen, waarin de leerlingen en alle andere betrokkenen kunnen samenwerken. Het jonge kind leert door te doen, te bewegen, te spelen en door alle zintuigen te gebruiken in een betekenisvolle context. Alle kinderen leren door, van en met elkaar. We willen kinderen zo begeleiden dat zij het maximale uit hun mogelijkheden halen. In ons leer- en ontwikkelingsprogramma leggen wij een basis voor voldoende parate kennis en gangbare sociale vaardigheden, opdat het kind zich kan handhaven in een steeds veranderende samenleving. Wij geven het kind de gelegenheid zich zodanig te ontwikkelen, dat het leert om zich in denken en handelen vrij en zelfstandig tussen zijn medemensen te bewegen.
 

Onze school

Vakantierooster

 ma 6 augustus 2021  Start nieuwe schooljaar
 woe 20 oktober 2021  Studiedag
 ma 25 oktober t/m vrij 29 oktober 2021  Herfstvakantie
 do 25 november 2021  Studiedag
 vrij 26 november 2021  Studiedag
 ma 27 december 2021 t/m vrij 7 januari 2022  Kerstvakantie
 ma 31 januari 2022  Studiedag
 di 1 februari 2022  Studiedag
 ma 28 februari t/m vrij 4 maart 2022  Carnavalsvakantie
 ma 18 april 2022  2e Paasdag
 ma 25 april t/m vrij 6 mei 2022  Meivakantie
 do 26 mei en vrij 27 mei 2022  Hemelvaart
 ma 6 juni 2022  2e Pinksterdag
 di 7 juni 2022  Studiedag
 vrij 22 juli 2022  Poetsdag
 ma 25 juli 2022 t/m vrij 2 september 2022   Zomervakantie

 

Jaarkalender

Mobile: Events
Download PDF