Basisschool Tarcisius Heerlen!

Van harte welkom op de website van basisschool Tarcisius

     
'Tarcisius, gedegen en vernieuwend leren van, door en
met elkaar'


Via deze website willen we alle ouders, leerlingen en andere belangstellenden op de hoogte houden van het nieuws dat er speelt op onze school. Tevens willen we een indruk geven van onze school in al zijn facetten voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).
.........................................................................................................................................................................................


Na een S U P E R spannende uitroeping weten wij wie dit jaar voorop gaan in de polonaise!

Prins  Yannick & bloemenmeisje Emma
Prins Daan & bloemenmeisje Yinthe


 

 

T A R C I S I U S ~ A L A AF

P R I N S ~ A L A A F 


B LO E M E N M E I S J E ~ A L A A F

....................................................................................................................................................................................


Jonkheidsprins T H I J M E N I

Basisschool Tarcisius feliciteert jonkheedsprins Thijmen I
Wij wensen hem samen met adjudant Ties een fantastische carnaval!#basisschool Tarcisius alaaf

#alle kinderen alaaf
 #kindercarnaval in Heerlen alaaf!

.........................................................................................S I N T E R K L A A S


Wat hebben wij weer genoten!
Sinterklaas kwam aan op de boot, door de kinderen van groepen 1 t/m 4 werden optredens voor de Sint gedaan. De groepen 5 t/m 8 genoten van hun surprise ochtend!

F A N T A S T I S C H! 

#dank u Sinterklaasje # zie ginds komt de stoomboot....................................................................................................................................................................................
O P - R E I S.....
Op 2 oktober openden wij de kinderboekenweek!
Wij wensen alle kinderen veel leesplezier!
#lezenisleuk!
...........................................................................................................................................................................

W I J - G A A N - W E E R - N A A R - S C H O O L!
#opening schooljaar 2019 - 2020
#plezierig #leerzaam #schooljaar

..........................................................................................................................................................................................

Klik op de afbeelding voor de MR folder

........................................................................................................................................................................
Activiteiten op Tarcisius
Neem een kijkje bij schoolinfo voor een overzicht van activiteiten op onze school (of klik op de bovenstaande link)!


.....................................................................................................................................
Wij hopen dat u veel profijt heeft van het bezoeken van deze website en stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt wanneer u eventuele vragen of opmerkingen heeft.  

Team basisschool Tarcisius Aarweg 26, Heerlen  045-5714263
Dependance: Celsusstraat 99, Heerlen 045-5790301
______________________________________________________________________