Basisschool Tarcisius

Basisschool Tarcisius

Van harte welkom op de website van basisschool Tarcisius

Op basisschool Tarcisius streven wij ernaar dat een kind zich veilig en gewaardeerd voelt, dat het gerespecteerd en geaccepteerd wordt. Daarom proberen wij een klimaat te scheppen, waarin de leerlingen en alle andere betrokkenen kunnen samenwerken. Het jonge kind leert door te doen, te bewegen, te spelen en door alle zintuigen te gebruiken in een betekenisvolle context. Alle kinderen leren door, van en met elkaar. We willen kinderen zo begeleiden dat zij het maximale uit hun mogelijkheden halen. In ons leer- en ontwikkelingsprogramma leggen wij een basis voor voldoende parate kennis en gangbare sociale vaardigheden, opdat het kind zich kan handhaven in een steeds veranderende samenleving. Wij geven het kind de gelegenheid zich zodanig te ontwikkelen, dat het leert om zich in denken en handelen vrij en zelfstandig tussen zijn medemensen te bewegen.
 

Nieuws

Toon meer »

Onze school

Vakantierooster

In dit overzicht staan de schoolvakanties en studiedagen voor schooljaar 2020-2021.

 ma 24 augustus 2020  Start nieuwe schooljaar
 ma 28 september  Studiedag
 ma 19 oktober t/m vrij 23 oktober  Herfstvakantie
 do 26 november  Studiedag
 vrij 27 november  Studiedag
 ma 21 december t/m vrij 1 januari  Kerstvakantie
   
 ma 15 februari t/m vrij 19 februari  Carnavalsvakantie
 ma 5 april  2e Paasdag
 di 6 april  Studiedag
 di 27 april  Koningsdag
 ma 3 mei t/m vrij 14 mei  Meivakantie
 ma 24 mei  2e Pinksterdag
 do 17 juni  Studiedag
 vrij 18 juni  Studiedag
 vrij 23 juli  Poetsdag (vrij)
 ma 26 juli t/m vrij 3 september  Zomervakantie

Jaarkalender

Mobile: Events
Download PDF